size bánh xe

Các kích thước size bánh xe đạp trẻ em nói lên điều gì?
Các kích thước size bánh xe đạp trẻ em nói lên điều gì?
Trong quá trình mua xe đạp cho bé, nhiều gia đình có thể gặp khó khăn khi đưa ra quyết định về kích thước...